มอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา10.00 น. นายพจน์ สมแพง เกษตรอำเภอดอนตาล และนางสาววิจิตรา ซาเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล ได้ทำพิธีมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนตาล ตำบลนาสะเม็ง ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย ได้ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นเกษตรกรที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในการนี้ปัจจัยการผลิตที่มอบให้เกษตรกรนั้น มีทั้ง ปศุสัตว์ ได้แก่ไก่พื้นเมือง ประมง ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาดุก และพืช ได้แก่ กล้วยหอมทอง มะนาวแป้นพิจิตร ฝรั่งกิมจู ไผ่เลี้ยงน้อง และละมุด

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال