ร่วมจัดงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมจัดงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนโพนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร เป็นประธานในพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน ของทุกหน่วยงาน ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารได้ให้บริการขึ้นทะเบียนข้าวนาปีและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พร้อมแจกจ่ายกล้าพันธุ์ อาทิเช่นมะละกอ มะรุม มะตุมซาอุ จำนวน 500 ต้น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال