ร่วมงานโครงการบำบัดทุกร์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานโครงการบำบัดทุกร์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนโพนทรายหมู่ที่ 3 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมนำกล้าไม้ พืชผักรวม500 ต้นไปบริการประชาชนและนำตลาดเกษตรกรไปร่วมบริการและประชาสัมพันธ์ในงานนี้ด้วย
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment