ร่วมงานโครงการบำบัดทุกร์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานโครงการบำบัดทุกร์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนโพนทรายหมู่ที่ 3 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมนำกล้าไม้ พืชผักรวม500 ต้นไปบริการประชาชนและนำตลาดเกษตรกรไปร่วมบริการและประชาสัมพันธ์ในงานนี้ด้วย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال