โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงาน และเกษตรกร จำนวน 100 ราย ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment