ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال