การสัมมนาชี้แจงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit System

วันพุธที่ 19 เมษายน  2560 เวลา 13.30 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการสัมมนาชี้แจงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit System : T&V System วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อำเภอทุกคนเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment