ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

วันพุธที่ 19 เมษายน  2560 เวลา 09.30 น. นายวีรศักดิ์  วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายวิญญู รัตนาพันธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมกันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง แผนการจัดงานดังกล่าวร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال