ตรวจเยี่ยมแปลงไร่อ้อยที่ประสบปัญหาเพลี้ยไฟเริ่มระบาด

19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ ศรีเกื้อกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงไร่อ้อยของ นางคนึงนิจย์ ทองขันธ์ เกษตรกรหมู่ 5 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่ประสบปัญหาเพลี้ยไฟเริ่มระบาด


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال