การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

วันที่ 19 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. นายประวัติ  ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย  ก้านจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال