คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงหลวง

วันที่ 18 เม.ย. 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนางสาวชษิตา เชื้อเมืองแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้( Field day ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال