ปฏิบัติราชการศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 12-17 เมษายน 2560

วันที่ 16 เมษายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมปฏิบัติราชการศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 12-17 เมษายน 2560 โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร โดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 น.- 10.00 น. มีประชาชนมาขอรับบริการ น้ำดื่ม ห้องน้ำ และสอบถามเส้นทาง จำนวน 10 ราย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال