โครงการฝึกอบรมและตรวจคัดกรองเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายมานะ แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวชษิตา เชื้อเมืองแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้โครงการฝึกอบรมและตรวจคัดกรองเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลชะโนดน้อย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี และจะนำสิ่งทีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติต่อไป


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment