ออกติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ตำบลบ้านซ่ง

วันที่ 12 เมษายน 2560 นางพะเยา ไตรยวงศ์ เกษตรอำเภอคำชะอี พร้อมด้วย นางอภินันท์ ทองคำวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ตำบลบ้านซ่ง จำนวน 1 ราย และได้ให้คำแนะนำในการทำการเกษตรแก่เกษตรกร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال