ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายประวัติ  ทุ่นทอง  เกษตรอำเภอหนองสูง  มอบหมายให้นางรินดา  สว่างโคตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมปราชญ์เกษตรกร  นายสมควร  ประเมธิ์ศรี   ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง   นายปรีดาศักดิ์  ปากหวาน  บ้านเลขที่ 39  หมู่6  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จ.มุกดาหาร  ได้แนะนำการปลูกผักหวานเพื่อให้สามารถเร่งยอด แตกตาของผักหวาน  การกำจัดแมลงวันทอง  อธิบายการทำกับดักแมลงวันทอง โดยใช้กระเพราเป็นตัวล่อแมลง  การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรียในการกำจัดโรคและแมลงในพืชที่เพาะปลูก   การเตรียมดินในการปลูกต้นกล้วย เพื่อให้เหมาะกับการปลูกด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال