ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายวีรศักดิ์  วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย ให้นายสมโภชน์ ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอนตาล ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงประเพณีวันสงกรานต์ร่วมกับชุดตรวจเยี่ยมจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال