ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่  ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال