เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดและมอบสิ่งของ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดและมอบสิ่งของ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  พร้อมทั้งให้บริการประชาชนร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อำเภอ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال