เกษตรจังหวัดมุกดาหารตักบาตรรุ่งอรุณ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีลุ่มน้ำโขง”

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีลุ่มน้ำโขง” บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง ถนนสำราญชายโขงใต้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال