โครงการอำเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ ๒๑ เมษายน ๖๐ นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่ นายอำเภอเมืองมุกดาหารพบประชาชน ณ วัดศรีบัวบาน บ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย โดยทางสนง.เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ให้บริการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากผักทอดยอด มีเกษตรกรจาก หมู่  ๕, ๑๓ ให้ความสนใจและมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال