ออกติดตามการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

วันที่ 21 เม.ย. 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ครบวงจร อำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال