เกษตรอำเภอหนองสูงออกตรวจติดตามเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 เม.ย. 60 นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วย นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง นายบรรดิษฐ์ น้อยทรง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจติดตามเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนายเฉลิม น้อยทรง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال