เกษตรจังหวัดร่วมมือโรงพยาบาลมุกดาหารเปิดตลาดนัดสีเขียวจำหน่ายผลผลิตปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับสมาชิกตลาดเกษตรกรมุกดาหาร ดำเนินการจัดตลาดนัดสีเขียว ณ บริเวณลานหลังอาคาร 58 พรรษาฯ โรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00. น. โดยมีเกษตรกรมาจำหน่าย จำนวน 20 รายใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال