เกษตรอำเภอหนองสูงออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วย นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง นายบรรดิษฐ น้อยทรง เจ้าพนักงานการเกษตร ออกตรวจเยี่ยม เกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลง นางวิเศษศรี แสนสุข ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال