โครงการศึกษา TA-8989 REC ของคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือในการลงพื้นที่โครงการศึกษา TA-8989 REC ของคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال