เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด

14 มี.ค. 60 ว่าที่ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด แก่เกษตรกรบ้านจอมมณีเหนือบ้านดอนส้มโฮง และบ้านห้วยยาง โดยมีสินค้าเกษตร เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ผักหวานป่า และสินค้าหัตถกรรมไม้กวาดดอกแขมใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال