การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร

ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วงศ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายพรประสิทธิ์ โสสว่าง นวส.ชำนาญการ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม จังหวัดนครปฐมใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال