แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ นายบุญเทียม วงค์กระโซ่

วันที่ 26 มีนาคม 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริส่วนตำบลบัวเงินและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 95 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ นายบุญเทียม  วงค์กระโซ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment