เกษตรมุกดาหารร่วมตรวจสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวฯ

วันที่ 27 มีนาคม 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจสต๊อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวฯ ณ โรงสีกิมเจ๊กซิน  และโรงสีมุกธัญญา ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال