การปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์

27 มีนาคม 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ได้ชี้แจงเกษตรกรที่มาเพิ่มชื่อในทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนเกษตรกรรับบัตคิวรอรับบริการ จำนวน 161 ราย


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment