การปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์

27 มีนาคม 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ได้ชี้แจงเกษตรกรที่มาเพิ่มชื่อในทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนเกษตรกรรับบัตคิวรอรับบริการ จำนวน 161 ราย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال