เกษตรจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมชมตลาดเกษตรกรและร่วมอุดหนุนร้านค้า

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เยี่ยมชมตลาดเกษตรกรและร่วมอุดหนุนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณถนนข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال