เกษตรอำเภอหนองสูงนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการเกษตรอินทรีย์

วันที่ 24 มีนาคม 60 นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูงพร้อมคณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง นำคณะเกษตรกร ศึกษาดูงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ที่กลุ่มวิสาหกิจน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และฟาร์มปฐพีงาม ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเกษตรกรและผู้นำชุมชนร่วมดูงานจำนวน 40 คน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال