การคัดเลือกแปลงใหญ่ต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับกลุ่ม

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับกลุ่ม ได้มาดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ต้นแบบระดับกลุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด หน่วยงานพาคี นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตำบลชะโนดน้อยร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال