การนำสินค้าโอท็อปและสินค้าเกษตร จากเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านอำเภอเมืองมุกดาหาร

9 มีนาคม 2560 นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอเมืองเป็นประธาน ในการนี้ได้มีการนำสินค้าโอท็อปและสินค้าเกษตร จากเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านอำเภอเมืองมุกดาหาร มาจำหน่ายด้วยใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال