จัดทำเอกสารและโปสเตอร์วิชาการ

9 มีนาคม 2560 นางกัญญาณัฐ ขุลีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดทำเอกสารและโปสเตอร์วิชาการ เรื่อง การปลูกส้มเขียวหวาน ( รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์.2553) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานเสียบยอด ในพื้นที่เตรียมเสียบยอดจำนวน 5 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment