โครงการอำเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่

10 มีนาคม 2560 นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นางกัญญณัฐ ขุลีดี นวส.ชำนาญการ และว่าที่ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่ นายอำเภอเมืองมุกดาหารพบประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสีนวน-คอนสาย โดยมีเกษตรกรมาขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 50 รายใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال