หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตออกติดตามการผลิตผัก

เมื่อวันที่ 22 มีค. 60 นางสุมามาลย์ สายชมภู พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว ออกติดตามการผลิตผัก ของ น.ส.พยอม พาลึก เกษตรกรผลิตผักเชิงการค้า 225 ม.1 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร พื้นที่ปลูกกว่า 10 ไร่ ระบบน้ำหยด/สปริงเกอร์ มีตลาดแน่นอนตามแผนการผลิต ต้องการรวมกลุ่ม 10 ราย /สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และคาดหวังจะทำโรงคัดบรรจุ/เพ็คเกจจิ่ง ขอมาตรฐานการผลิต GAP/อินทรีย์ ต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال