งานเทศกาลงานพืชผักบางทรายน้อย (งานแตงร้าน)

เมื่อวันที่ 22 มีค. 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะฯ ร่วมงานเทศกาลงานพืชผักบางทรายน้อย ซึ่งจัดโดย อบต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ และร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมการประกวดกระจาดผลผลิตทางการเกษตร (พืชผัก) ของเกษตรกร 11 หมู่บ้าน จัดนิทรรศการ และนำสมาชิกตลาดเกษตรกรมุกดาหาร ร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรในงานดังกล่าวด้วยใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال