ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกษตรกรในการควบคุมโรคพืช

วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่  ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกษตรกรในการควบคุมโรคพืช ด้วยสารชีวภัณฑ์  ในงานเทศกาลงานพืชผักบางทรายน้อยหว้านใหญ่  (เเตงร้าน) ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال