โครงการพัฒนาการบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง

วันที่ 22 มี.ค.2560 เวลา 14.00 น. นายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยนางสุรัฎฐิยา โสสว่าง ออกร่วมให้บริการความรู้ด้านการเกษตร ตามโครงการพัฒนาการบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง ม.6 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال