กิจกรรมการพบปะหารือการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายวัระศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางสุมามาลย์  สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายคมกริชไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมการพบปะหารือการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ณ.ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร  234 ราย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร เป็นประธาน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال