เตรียมจัดงานแตงร้านฯ บางทรายน้อย ประจำปี 2560

วันที่ 21 มีนาคม 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จังหวัดฯ และอำเภอ ร่วมเตรียมจัดงานแตงร้านฯ ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มีนาคม 60 ณ รร.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال