การตรวจประเมินผลงานบ้านสวยเมืองสุขที่บ้านคำพอก

วันที่ 21 มี.ค. 60 นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานบ้านสวยเมืองสุข ที่บ้านคำพอก ม.5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง กิจกรรมด้านพัฒนาอาชีพ โดยมีนายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง พร้อมคณะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ยุวเกษตรกร และYSF อำเภอหนองสูง ให้การต้อนรับ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال