อบรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรในเขตพื้นที่ภูผายล

วันที่ 20 มีนาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรโดยนายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเกษตรอำเภอดงหลวงจัดอบรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรในเขตพื้นที่ภูผายล บ้านมะนาว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง มีแม่บ้านเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 คน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال