การตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข"ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 09.00. น. นายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอหว้านใหญ่
ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข"ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560 ณ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال