ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เกษตรจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายจารึก ศิริกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและนางมณีจันทร์  คำมุงคุณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวงนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พื้นที่ตำบลกกตูม  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال