อบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่1

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 16​ มีนาคม​ 2560​  สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล ได้จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า(ศพก.) ปี2560 ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนตาล หลักสูตรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในภาคการเกษตร มีเกษตรกรผู้นำเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment