การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่​ 2/2560

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 16​ มีนาคม​ 2560​ เวลา​ 09.00​ น. นายวีรศักดิ์​ วงษ์บุตร​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ เป็น​ประธาน​ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่​ 2/2560 จังหวัดมุกดาหาร​ โดยมี​วัต​ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์​ ปัญหา​ อุปสรรค​ แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ โดยมี​หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย​ เกษตร​อำเภอ​ทุกอำเภอ​ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อำเภอ​ ​เข้าร่วม​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้โดยพร้อมเพรียง​กันใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال