การฝึกอบรมเกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พบปะเกษตรกรในการฝึกอบรมเกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอหนองสูง 90 คน ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับวิทยากร จาก ศจช.ตำบลป่งขาม


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment