มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางพะเยา ไตรยวงศ์ เกษตรอำเภอคำชะอี  ได้มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ประกอบด้วย มะม่วงโชคอนันต์ 130 ต้น มะละกอแขกดำ 110 ต้น เมล็ดพันธุ์ผัก 5 ชนิด และปลาดุก 8,000 ต้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال