การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ณ ไอฮอลล์แกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال